METODA LECZENIA

Psychoterapia psychodynamiczna (analityczna, wglądowa) to metoda terapii zaburzeń emocjonalnych, oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Zgodnie z nią, przyczyna trudności leży w obszarze nieswiadomej części psychiki. Terapia jest stosowana w leczeniu powtarzających się niepowodzeń życiowych, trudności w związkach, relacjach interpersonalnych, depresji i nerwicy.